Studenten en medewerkers in het hoger onderwijs monitoren

Monitor welzijn, tevredenheid en (sociale) veiligheid

De Evalytics Monitor meet het welzijn van studenten, monitort de tevredenheid van medewerkers en brengt de (sociale) veiligheid binnen onderwijsinstellingen in kaart. De Monitor doet dit door periodiek online vragenlijsten aan te bieden. Op deze manier ontstaat een betrouwbaar real-time beeld van de situatie. De resultaten van de Evalytics Monitor worden in heldere overzichten gebundeld.

Studentenwelzijn verhogen

Veel studenten ervaren psychische klachten

Prestatiedruk, studiedruk, financiële druk, persoonlijke omstandigheden en het combineren van werk, studie en een sociaal leven leiden tot een verminderd welzijn van studenten. Deze druk neemt de afgelopen jaren alleen maar toe. Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de studenten kampen met psychische klachten. Veel studenten hebben last van eenzaamheid, depressies, faalangst, stress en slaapproblemen. Tevens blijken ze relatief veel gezondheidsklachten te ervaren.

Door risicofactoren tijdig te herkennen en de juiste hulp te bieden kan het welzijn van studenten aanzienlijk verbeterd worden. Uit onderzoek blijkt dat tijdig aanbieden van hulp een positief effect heeft op hun welbevinden én studieprestaties.

De Studentenwelzijns monitor brengt de stand van zaken in kaart door Jaarlijks een uitgebreide online evaluatie aan te bieden en die periodiek op te volgen met beknopte vragenlijsten. Op deze manier ontstaat een betrouwbaar beeld van de welzijns- en veiligheidssituatie in de instelling.

Medewerkers
welzijn en tevredenheid

Verminder verloop en verzuim

Goede medewerkers zijn onmisbaar voor elke organisatie. Om verloop en verzuim te verminderen is het belangrijk te weten waar werknemers tevreden over zijn en waar problemen worden ervaren.

Medewerkers kunnen tijdens hun werk namelijk te maken krijgen met factoren als hoge werkdruk, stress, pesten, discriminatie of andere vormen van ongewenst gedrag. Andere factoren die hun welzijn en tevredenheid bepalen zijn de relatie met collega’s, leidinggevenden, beloning, en mate zelfstandigheid.

Instellingen zijn verplicht om actief beleid te voeren om medewerkers te beschermen Periodiek monitoren kan daarbij helpen. Met behulp van de door monitoring verkregen gegevens kunnen organisaties knelpunten aanwijzen, en verbeterplannen op maat maken. Zo kunnen ze effectief werken aan een prettige en gezonde werkplek voor alle medewerkers.

(Sociale) veiligheid in het hoger onderwijs

Veiligheid regelmatig monitoren

Hogescholen en universiteiten moeten een veilige leer- en werkomgeving zijn voor studenten en medewerkers, maar sociale veiligheid blijkt nog steeds een probleem. Onder andere machtsongelijkheid, pesten, competitie, onaantastbaarheid van docenten en onderzoekers, genderstereotypering en seksueel geweld of seksuele intimidatie vormen een voedingsbodem voor het ontstaan en in stand houden van sociale onveiligheid.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil een zorgplicht voor sociale veiligheid in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek gaan vastleggen. Er is tot en met 2031 een budget van 16 miljoen aangekondigd voor een programma dat concrete verandering teweeg moet brengen in de structuur, cultuur en de sociale veiligheid in de onderwijsinstellingen. Het goed en regelmatig meten en monitoren van de situatie is voor een dergelijk programma van het grootste belang.

Hoe werkt het?

real-time vinger aan de pols

Deelnemers ontvangen periodiek per e-mail een uitnodiging om online een vragenlijst in te vullen. Indien nodig ontvangen ze notificaties om ze hier aan te herinneren. De vragen kunnen op desktop en mobiel ingevuld worden. Antwoorden worden automatisch verzonden.

De Evalytics Monitor wordt als ‘software as a service’ aangeboden. Studenten, docenten en managers kunnen inloggen met hun eigen hogeschool- of universitaire accountgegevens. De Evalytics Monitor kan gekoppeld worden aan systemen als Canvas, of Osiris zodat het handmatig invoeren van docenten, studenten en groepen niet meer nodig is.

De Evalytics Monitor voldoet aan alle richtlijnen van de AVG. De privacy van deelnemers wordt altijd gewaarborgd. Deelnemers evalueren 100% anoniem en hebben geen inzicht in de resultaten.

Direct overzichtelijke resultaten

Snel verbanden leggen en problemen aanwijzen

De resultaten van de Evalytics Monitor worden in heldere overzichten gebundeld. Onderwijsinstellingen kunnen deze (anonieme) gegroepeerde resultaten gebruiken om verbanden te leggen en vroegtijdig de juiste beleidskeuzes te maken. Om specifieke problemen gemakkelijker te identificeren kunnen de resultaten ook op groepsniveau bekeken worden.

Meer weten?
Download de folder!

Welzijn, tevredenheid en (sociale) veiligheid monitoren

Nieuwsgierig geworden naar wat de Evalytics monitor voor jouw instelling kan betekenen? Download de brochure door onderstaand formulier te versturen.