EVA IS VERNIEUWD - vanaf a.s. maandag zijn de exports weer beschikbaar

Evalueren, analyseren, optimaliseren in één online applicatie

Een blik op het online portaal voor managers & docenten

Strak overzicht

pijl

Duidelijke statistieken

pijl

Evaluatie-geschiedenis

pijl
pijl

Op datum sorteerbaar

pijl

Direct resultaat

pijl

rapport van de geëvalueerde docenten

Studenten evalueren het onderwijs
in de app

Studenten

De student kan met de app op school, thuis of onderweg het onderwijs, de docent, of de toets evalueren. Het gebruik van de mobiele applicatie is laagdrempelig en speelt in op digitale trends en sluit daarmee perfect aan bij de huidige generatie studenten.

Docenten

De docent heeft toegang tot het persoonlijk evaluatierapport waarmee hij/zij zichzelf op professioneel vlak verder kan ontwikkelen. Aan de hand van geanonimiseerde feedback van studenten kunnen de lessen beter afgestemd worden. Met Eva kan de docent pro-actief werken aan het optimaliseren van de leskwaliteit.

Managers

Het online portaal van Eva biedt (onderwijs)managers de mogelijkheid eenvoudig en snel evaluaties te ontwikkelen, verspreiden, verzamelen en analyseren. Het portaal biedt zo'n duidelijk overzicht dat het optimaliseren van het onderwijs efficiënter vormgegeven kan worden. Het kan tevens gebruikt worden als input voor functioneringsgesprekken.

De voordelen van EVA

SAAS (Software as a service)

Eva wordt als een 'software as a service' aangeboden. Dat wil zeggen dat de dienst geheel gefaciliteerd wordt. Een implementatietraject is dan ook onnodig.

Kost- en tijdbesparend

De kost- en tijdbesparing zit niet alleen in het materiaal, maar in het besparen van arbeidskrachten die nodig zijn voor het uitzetten, verzamelen, analyseren en beschikbaar stellen van de gegevens; alles wordt online gerealiseerd.

NVAO (accreditatie)

Bij een accreditatie kan de kwaliteit van het onderwijs, de docenten en toetsen op een eenvoudige en overzichtelijke wijze weergeven worden. Alle evaluatieresultaten zijn chronologisch te bekijken. Hiermee wordt het implementeren van een Plan-Do-Act-Check-Cyclus (PDAC) een stuk eenvoudiger.

Kwaliteitsmanager

De evaluatie wordt door de kwaliteitsmanager in het online portaal klaargezet.

Student

De student download de app, logt eenmalig in en evalueert het onderwijs op school, thuis, of onderweg.

Docent

De docent kan de resultaten en het persoonlijk evaluatierapport online bekijken.

Manager

De manager kan met de beschikbare evaluatieresultaten zowel de interne als externe benchmarking bekijken en zo het onderwijs vergelijken.

Eva beter leren kennen?

Neem dan contact met ons op via info@evalytics.nl of bel ons op 071 711 03 03